MEDICĪNA IR MĀKSLA

Dāvanu kartes lietošanas noteikumi

Dāvanu kartes lietošanas noteikumi

AZARYAN MEDICAL CLINIC Dāvanu karte ir bezskaidras naudas priekšapmaksas maksājuma līdzeklis, ar kuru iespējams norēķināties par medicīniskajiem un estētiskajiem pakalpojumiem, ka arī par precēm, ko piedāvā AZARYAN MEDICAL CLINIC.

Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 6 (seši) mēneši no tās noformēšanas dienas. Uz klīnikas Dāvanu kartes atlikusī naudas summa pēc norādītā derīguma termiņa beigām netiek atgriezta un tiek anulēta. Dāvanu karti nav iespējams apmainīt pret naudu, nozaudēšanas gadījumā karte netiek atjaunota. AZARYAN MEDICAL CLINIC neatbild par klienta (pircēja) zaudējumiem un tos neatlīdzina.

Dāvanu karti var lietot kopā ar citiem maksāšanas līdzekļiem - norēķinu karti vai skaidru naudu. Par norēķināšanos ar dāvanu karti ir jāinformē AZARYAN MEDICAL CLINIC administrators, pirms tiek reģistrēts maksājuma veids. Dāvanu karti drīkst iztērēt vairākās maksāšanas reizēs.

AZARYAN MEDICAL CLINIC patur tiesības vienpusēji pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas Dāvanu kartes lietošanas noteikumos, ievietojot jaunos noteikumus interneta vietnē www.azaryan.lv ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms jauno noteikumu stāšanās spēkā.

Kartes iegāde apliecina, ka Pircējs ir iepazinies ar šiem noteikumiem, Cenrādi un pilnībā tiem piekrīt.

Uz augšu