МЕДИЦИНА — ЭТО ИСКУССТВО

Условия возврата товара

1. Pasūtījuma atcelšanas tiesības:

1.1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atcelt šo pasūtījumu un atteikties no šī līguma, neminot iemeslu.

2.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

1.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē AZARYAN MEDICAL CLINIC SIA, juridiskā adrese Katlakalna iela 21, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, tālruņa numurs: +371 24400333, e-pasta adrese info@azaryan.lv par lēmumu atteikties no šī līguma (skat. AZARYAN MEDICAL CLINIC SIA interneta vietnē www.azaryan.lv ievietotās veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu paraugu).

2. Pasūtījuma atcelšanas radītās sekas:

2.1. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, AZARYAN MEDICAL CLINIC SIA jums atmaksās visus no Jums saņemtos naudas līdzekļus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.

2.2. Preces Jums ir jānodod AZARYAN MEDICAL CLINIC SIA, kas atrodas Rīgā, Tēriņu ielā 79, bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots arī tad, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ AZARYAN MEDICA CLINIC SIA uz adresi Tēriņu iela 99, Rīga, LV-1058 pirms 14 dienu termiņa notecējuma. Lūdzam ņemt vērā, ka AZARYAN MEDICAL CLINIC SIA ir tiesības to pieņemšanas brīdī fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz AZARYAN MEDICAL CLINIC SIA, izmantojot kurjerpastu, AZARYAN MEDICAL CLINIC SIA konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Tēriņu ielā 79.

2.3. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

2.4. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

2.5. Preču atgriešanas un atteikuma no līguma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

2.6. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu preču atgriešanas un atteikuma no līguma tiesību realizēšanas termiņā.

2.7. Izņemot šo noteikumu 3. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:

2.7.1. izdevumus par preces piegādi;

2.7.2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad AZARYAN MEDICAL CLINIC SIA ir piekritusi segt šīs izmaksas;

2.7.3. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

3. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

3.1. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja: a) preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā; b) preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas; c) patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

4. Pirkuma līguma kopijas interneta veikals azaryan.lv neuzglabā.

5. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu +371 24400333 vai sūtiet e-pastu uz info@azaryan.lv.

6. Pirkuma pieteikumu Jūs varat aizpildīt latviešu vai krievu valodā.

7. AZARYAN MEDICAL CLINIC SIA interneta vietnē www.azaryan.lv ir ievietotas veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu.

Lejuplādēt

8. Interneta veikalā www.azaryan.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.azaryan.lv pa e-pastu: info@azaryan.lv vai pa tel. +371 24400333, lai izvairītos no iespējamām domstarpībām.

9. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@azaryan.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi: Tēriņu iela 79, Rīga, LV-1058. Sūdzība tiks izskatīta 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Наверх