МЕДИЦИНА — ЭТО ИСКУССТВО

Дистанционный договор

Šajā interneta veikalā azaryan.lv piedāvāto preču pārdevējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AZARYAN MEDICAL CLINIC“, reģistrācijas Nr. 40203004878, reģistrēta 2016. gada 08.jūlijā, juridiskā adrese Katlakalna iela 21, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, turpmāk saukts Pārdevējs, no vienas puses, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam dāvanu kartes, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

1. Piegādes un samaksas kārtība

1.1. Pircējs veic dāvanu karšu pasūtīšanu caur šo mājas lapu azaryan.lv, norādot pasūtamo dāvanu karšu vērtību eiro valūtā. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus – apmaksājot ar bankas karti vai ar BankLink starpniecību, vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

1.2. Pārdevējs nodrošina dāvanu kartes piegādi 5 dienu laikā no brīža, kad ir saņemta apmaksa par preci, izmantojot Omniva pakomātu tīklu. Par piegādes vietu un dāvanu kartes saņemšanas kārtību pircējs tiek informēts gar e-pasta, gan arī ar īsziņas starpniecību. Ja pircējs ir izvēlējies dāvanu karti saņemt elektroniski uz savu e-pastu, tās nosūtīšana tiek veikta automātiski.

1.3. Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu ar apstiprinājumu par: 1) pasūtījuma pieņemšanu un 2) dāvanu kartes iegādes darījuma noslēgšanu.

1.4. Piegāde ar Omniva pakomātu pakalpojuma izmantošanu tipogrāfiski ražoto dāvanu karšu nosūtīšanai pircējam ir bez maksas visā Latvijas teritorijā.

2. Pasūtījuma atcelšanas noteikumi

2.1. Pircējam ir likumīgas tiesības anulēt pasūtījumu. Pircējs varat atsaukt savas līgumsaistības 5 (piecu) dienu laikā, iesniedzot attiecīgu paziņojumu, no kura nepārprotami izriet Pircēja lēmums anulēt līgumu. Termiņš sākas no brīža, kad tiek saņemts šo norādījumu teksts, bet ne, pirms dāvanu karte piegādāta pircējam vai tā norādītajai trešajai personai.

2.2. Par pasūtījuma anulēšanu jāpaziņo: zvanot pa telefonu +371 24400333 vai rakstot uz e-pastu info@azaryan.lv.

3. Atteikuma tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības atteikties no dāvanu kartes 14 kalendāro dienu laikā no tās saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas Pārdevējs anulē iegādāto dāvanu karti savā uzskaites sistēmā.

3.2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja iegādātā dāvanu karte jau ir tikusi izmantota pakalpojumu vai preču apmaksai.

3.3. Nauda Pircējam bankas kontā tiek atgriezta 7 darba dienu laikā pēc dāvanu kartes anulēšanas. 

4. Datu apstrāde

4.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

4.2. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

5. Strīdu risināšanas noteikumi

5.1. Attiecībām, kas rodas uz šo noteikumu pamata, tiek piemērotas LR tiesības.

5.2. Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, jārisina sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot savu kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu un strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

5.3.Informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām varat atrast Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra interneta vietnē (https://www.ptac.gov.lv/lv/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija), vai strīdu var nodot izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Pārdevēja rekvizīti
AZARYAN MEDICAL CLINIC SIA
Reģ.Nr. 40203004878
PVN Nr. LV40203004878
Katlakalna iela 21, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128
AS Citadele Banka
IBAN: LV94PARX0017146310001

Наверх