Политика приватности и cookie

Мы приглашаем вас внимательно ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности и cookie, прежде чем использовать веб-сайт www.azaryan.lv. Использование этого сайта означает, что вы принимаете и соглашаетесь с условиями этой политики.

Согласен
МЕДИЦИНА ЭТО ИСКУССТВО

Дистанционный договор

Šajā interneta veikalā azaryan.lv piedāvāto preču pārdevējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AZARYAN MEDICAL CLINIC“, reģistrācijas Nr. 40203004878, reģistrēta 2016. gada 08.jūlijā, juridiskā adrese Katlakalna iela 21, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, turpmāk saukts Pārdevējs, no vienas puses, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

1. Piegādes un samaksas kārtība

1.1. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu azaryan.lv, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus – apmaksājot ar bankas karti vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

1.2. Pārdevējs nodrošina preču piegādi 7 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

1.3. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā.

1.4. Piegādes maksa:

1.4.1. Uz Omnivas pakomātiem visā Latvijā 2.60 EUR ar PVN.

1.4.2. Piegādes maksa ar kurjeru 4.50 EUR ar PVN.

1.4.3. Elektroniskās dāvanu kartes tiek piegādātas bez maksas uz elektroniskā pasta adresi.

1.4.4. Minētie izcenojumi ir spēkā visā Latvijas teritorijā.

2. Pasūtījuma atcelšanas noteikumi

2.1. Pircējam ir likumīgas tiesības anulēt pasūtījumu. Pircējs varat atsaukt savas līgumsaistības 5 (piecu) dienu laikā, iesniedzot attiecīgu paziņojumu, no kura nepārprotami izriet Pircēja lēmums anulēt līgumu. Termiņš sākas no brīža, kad tiek saņemts šo norādījumu teksts, bet ne, pirms prece piegādāta klientam vai klienta norādītajai trešajai personai.

2.2. Par pasūtījuma anulēšanu jāpaziņo: zvanot pa telefonu +371 24400333 vai rakstot uz e-pastu info@azaryan.lv.

3. Atteikuma tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

3.2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

3.2.1. pasūtītās preces bija lietotas un ir lietošanas pazīmes;

3.2.2. pircējs ir noņēmis oriģinālas preču zīmes birkas.

3.3. Adrese, uz kurieni var atgriezt preci: Tēriņu iela 79, Rīga, LV-1058 vai Omniva Tēriņu ielas 55, Rīga pakomāts.

3.4. Klientam tiek atgriezta nauda bankas kontā 7 darba dienu laikā pēc preces nosūtīšanas un saņemšanas.

3.5. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

4. Datu apstrāde

4.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

4.2. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

5. Strīdu risināšanas noteikumi

5.1. Attiecībām, kas rodas uz šo noteikumu pamata, tiek piemērotas LR tiesības.

5.2. Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, jārisina sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot savu kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu un strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

5.3. Informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām varat atrast Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra interneta vietnē (https://www.ptac.gov.lv/lv/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija), vai strīdu var nodot izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Pārdevēja rekvizīti
AZARYAN MEDICAL CLINIC SIA
Reģ.Nr. 40203004878
PVN Nr. LV40203004878
Katlakalna iela 21, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128
AS Citadele Banka
IBAN: LV94PARX0017146310001

Наверх