МЕДИЦИНА — ЭТО ИСКУССТВО

Условия и положения

1. Vispārēja informācija

1.1. Šie noteikumi un nosacījumi regulē šīs mājaslapas (turpmāk tekstā - mājaslapa) izmantošanu. Tai piekļūstot, mājaslapas apmeklētājs piekrīt ievērot minētos noteikumus un nosacījumus.

1.2. Mājaslapas darbību nodrošina SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC, reģistrācijas numurs 40203004878, juridiskā adrese Katlakalna iela 21, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128.

1.3. Mājaslapas īpašnieks SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC ir tiesīgs mainīt šos noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Mājaslapas apmeklētāja pienākums ir pārskatīt mājaslapas noteikumus un nosacījumus katru reizi, kad tas apmeklē mājaslapu, lai pārliecinātos, ka ir iepazinies ar jaunākajiem noteikumiem un nosacījumiem, tādējādi, mājaslapas izmantošana pēc noteikumu un nosacījumu izmaiņu ieviešanas nozīmē, ka mājaslapas apmeklētājs piekrīt atjauninātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

2. Mājaslapas izmantošana

2.1. Mājaslapas apmeklētājs drīkst izmantot mājaslapu personīgiem, nekomerciāliem nolūkiem.

2.2. Piekļuve mājaslapai ir atļauta pēc pagaidu principa un SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC patur tiesības atcelt vai mainīt šo pakalpojumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Mājaslapas apmeklētājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo formalitāšu nokārtošanu, lai piekļūtu šai mājaslapai.

2.3. Apmeklētājam nav atļauts izmantot un likt citiem izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai programmatūru, lai iegūtu saturu vai datus no SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC mājaslapas, izņemot gadījumus, kad starp SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC un attiecīgo trešo personu ir noslēgts rakstisks līgums, kurā šādas darbības ir nepārprotami atļautas.

3. Riski un atbildība

3.1. Mūsu atbildība attiecībā uz apmeklētāju saistībā ar mājaslapas izmantošanu ir ierobežota ar tiešajiem zaudējumiem, kurus cieš apmeklētājs, ja SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC pārkāpj šos noteikumus. SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC neuzņemas atbildību par jebkādiem netiešu, tīšu, nejaušu vai izrietošu kaitējumu vai zaudējumiem, vai jebkādiem uzņēmuma zaudējumiem, kādus apmeklētājs varētu gūt, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zaudētiem datiem, negūto peļņu vai uzņēmējdarbības pārtraukšanu.

3.2. SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC neizslēdz savu atbildību pret apmeklētāju šādos gadījumos:

a) personīgi ievainojumi;
b) krāpšana vai apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;
c) jebkurā jautājumā, kur atteikšanās vai mēģinājumi atteikties no atbildības no SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC puses būtu nelikumīgi.

3.3. Apmeklētājs piekrīt, ka SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC nevar garantēt to, ka mājaslapa:

a) paliks nemainīga;
b) būs savietojama ar jebkuru datoraparatūru vai programmatūru, ko izmanto apmeklētājs;
c) būs pieejama visu laiku vai jebkurā konkrētā laikā;
d) būs precīza un atjaunināta;
e) būs bez kļūdām, vīrusiem, elektroniskām kļūdām, "Trojas zirgiem" vai citiem kaitīgiem elementiem, līdz ar to apmeklētājam ir pašam jāveic attiecīgie piesardzības soļi.

3.4. Apmeklētājs piekrīt, ka:

a) SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC nevar garantēt mājaslapas ātrumu un drošību;
b) SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC nebūs atbildīga par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas apmeklētājam var rasties tieši vai netieši jebkāda vīrusu uzbrukuma rezultātā, kas nācis no mājaslapas, ciktāl to atļauj likums.

4. Produkti, pakalpojumi un cenas

4.1. Visa informācija mājaslapā var tikt mainīta un ir paredzēta tikai vispārīgiem uzziņas mērķiem.

4.2. SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC nav atbildīga par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies, paļaujoties uz jebkuru mājaslapā pieejamo informāciju, ciktāl to pieļauj normatīvie akti.

4.3. Tehnoloģisko iespēju dēļ mājaslapā attēlotās krāsas var neatbilst patiesajām produktu krāsām dzīvē.

4.4. Visu produktu cenas ir norādītas, ieskaitot PVN.

5. Reģistrācija

5.1 Apmeklētājam var tikt nodrošināta iespēja reģistrēties mājaslapā, lai izmantotu noteiktas mājaslapas daļas vai funkcijas. Apmeklētāja piekļuve mājaslapas daļām ir atļauta ar nosacījumu, ka

a) tikai pats apmeklētājs personīgi izmanto savu lietotājvārdu un paroli;
b) reģistrējoties, apmeklētājs sniedz pareizu, aktuālu un pilnīgu informāciju par sevi.

5.2. Ja apmeklētājs pārkāpj jebkuru no šiem noteikumiem vai jebkurus citus noteikumus vai politikas, uz kurām norādīts šajos noteikumos un nosacījumos, SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC var nekavējoties dzēst apmeklētāja kontu un pārtraukt iespēju tam piekļūt un to izmantot, nosūtot apmeklētājam par to rakstisku paziņojumu uz tā reģistrācijas brīdī norādīto kontakta adresi.

5.3. Apmeklētājam ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt dzēst savu kontu mājaslapā, paziņojot par to SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi info@azaryan.lv.

5.4 SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC var pārtraukt apmeklētāja piekļuvi mājaslapai un/vai apmeklētāja kontam jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ, kā arī SIA AZARYAN MEDICAL CLINIC neatbild par jebkādiem no tā izrietošajiem zaudējumiem vai kaitējumu, ciktāl to pieļauj likums.

6. Intelektuālais īpašums

6.1. Mājaslapu un visu tajā attēloto informāciju, attēlus, fotogrāfijas un citu saturu aizsargā noteiktas tiesības. Šīs tiesības ietver visus patentus, tiesības uz izgudrojumiem, autortiesības un ar tām saistītās tiesības, morālās tiesības, preču zīmes un pakalpojumu

Наверх